Các loại font thường dùng trong thiết kế

1- Font chuyên nghiệp
Font chuyên nghiệp là các font thường sử dụng các sự kiện trang trong như là thiệp mời, banner các sự kiện lớn, mang tính trang trọng như lễ đầu tư, khai trương,..
Font Hemi Head
Font Captaion
Font Ui Light
Font Segoe
Link tải: Tại đây
2- Font hoạt hình
Font Gotham Ultra
Font Mont
Font Quarzo
Font Grobold
Font Porky'
3- Font quảng cáo
Dưới đây là 1 số font quảng cáo mà các desginer hay sử dụng: Tải về