Web Hình Người Châu Á Và Châu Âu

Những trang web này dành cho những bạn có nhu cầu hình ảnh về người hoặc môi trường làm việc, được chụp bằng máy ảnh, chất lượng nét. ( Sẽ có những trang web có phí và free )